Sonia Kouki

Responsable administrative
  • PrésentationSonia Kouki est responsable administrative au CSI.